Respiračné test - príznaky, liečba, prevencia, príčiny, prvé známky


  • nie inhibítory protónovej pumpy (omeprazol, pantoprazol, atď.) za posledných 14 dní pred skúškou .;
  • neporušuje stravu (pacient by sa mali zdržať jesť 6 hodín pred skúškou).
  • A predsa - keď je test by mal sedieť. Fyzická aktivita skresľujú výsledok.