Zdravý ako slon


Odhalenie zaujímavé sledovať ideálne, pokiaľ ide o zdravie a zdravej výživy - slona!

Slon priemer:

  • žiť 70 rokov
  • váži 5 ton
  • vypiť 150 litrov vody za deň
  • sníva 250 kg zelených (lístie a tráva) za deň.

Prekvapivo silné, tučné a nie je agresívne zvieratá.

Takže sme vypísať všetky konvenčné jednotke - "zdravého človeka."

Osoba s hmotnosťou 70 kg v priemere, čo predstavuje 0,014 hmotnosti slona (70/5000 = 0,014).

Takže byť tak silná a zdravá ako muštu slon:

  • vypiť 2,1 litra denne vody (150 * 2,1 = 0,014)
  • jesť deň 3,5 kg zelene (250 * 3,5 = 0,014).

Takže toto všetko a naturopaths hovoriť !!! A "homo sapiens" (Homo sapiens) znieť ako slon ... ..

a dobrá ako slon ... ..

http://www.youtube.com/watch?v=7oa-s8JIF7Q