Ako deti rastú


Spočiatku sa deti zaujímajú a opatrný prístup k niečomu novému, prichádzajú s túžbou učiť sa a pochopiť hodí k poslušnosti k rodičom, ktorí ich tam priniesol.

Potom tried stability nuda, monotónnosť - vŕtané a vietor zmeny a túžba urýchliť súčasný pomalý vytiahnuť svoj život pri dopravných nehodách.

Existuje mnoho nového a získal nezávisle na sebe, a - rástli a silný a môže robiť všetko sám. A úžasné tvorivosti sa medze nekladú.

A čo by mohli urobiť sami svayali - nesú úsudok tých, ktorí majú svoju chválu, zdvíhanie a zdvihnite ....

Ale život - cesta je dlhá. Videl som, že medzi svojich verných fanúšikov verní fanúšikovia, tvrdohlavý nasledovníci - sú tí, ktorí im priniesli v nudných tried - sa vráti domov!